Besedno bogoslužje 2. adventne nedelje

 

Na mizi je križ. Poleg križa je  adventni venec. Po začetnem uvodu nekdo iz družine prižge drugo adventno svečo (prva že gori). Pred začetkom bogoslužja pripravimo za vsakega iz papirja izrezano stopinjo (obris stopala) in kamen (kamne po bogoslužju shranimo in jih bomo potrebovali kasneje pri izdelavi jaslic). To bomo potrebovali pred evangelijem, da se bomo notranje pripravili na poslušanje.

 

UVODNI, SPOKORNI DEL BOGOSLUŽJA:

Zapojmo pesem: Vi oblaki ga rosite….

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Voditelj: Poti in ceste nam pomagajo, da lahko pridemo iz enega kraja v drugega. Naj vsak premisli, po katerih poteh je hodil ta teden. So nam te poti pomagale, da smo bili bliže ljudem in Bogu? Morda so nas vodile v prepir, nejevoljo, v slabo, v greh…? Obžalujmo, prosimo odpuščanja.

Po kratkem molku voditelj moli:

Voditelj: Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod,  usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.

Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj:  Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Vsi: Amen.

Voditelj:  Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, ko hitimo tvojemu Sinu naproti, naj nas zemeljske skrbi ne ovirajo. Tvoja modrost naj nas vodi, da bomo Kristusa sprejeli in živeli v njem, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen

Voditelj: Jezus je o sebi rekel: Jaz sem Pot, resnica in življenje. Tebi, Gospod, izročamo svojo pot in vse tiste, ki jih bomo na njej srečali (k adventnemu vencu položi vsak svojo stopinjo).

Voditelj: Na vsaki poti so nevarnosti in težave, ki jih predstavljajo ti kamni. Polagamo jih predte, Gospod, naj nas spominjajo, da lahko vse zmoremo, če zaupamo vate (k stopinjam položimo kamne).

Voditelj: Hvala, dobri Bog, da spremljaš naša pota in želiš hoditi z nami po njih. Zahvaljujemo se ti, naš Sopotnik, za vse, kar doživimo na njih. Naj nas vse poti vodijo k tebi.

 

BOGOSLUŽJE BOŽJE BESEDE:

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Marku  (Mr 1,1-8)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina; kakor je zapisano pri preroku Izaíju: »Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.«

Vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Voditelj:  Bratje in sestre! Prosímo Boga, našega Očeta, naj zavzeto pripravljamo pot našemu Odrešeniku Jezusu Kristusu, ki prihaja k nam poln Svetega Duha. Z zaupanjem molímo:

  1. Nebeški Oče, prosimo za papeža, škofe in duhovnike. Kakor Janez Krstnik naj pogumno oznanjajo evangelij.
  2. Nebeški Oče, naj v dobro opravljeni spovedi priznamo svoje grehe in odstranimo ovire, ki nas ločujejo od ljudi in od tebe.
  3. Nebeški Oče, prosimo, da bi te tisti, ki te ne poznajo, spoznali in te vzljubili.
  4. Nebeški Oče, prosimo te za ljudi, ki doživljajo stisko zaradi bolezni koronavirusa. Naj v tej stiski spoznajo, da jih imaš rad.
  5. Nebeški Oče, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
  6. Nebeški Oče, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
  7. Vsak lahko doda svojo prošnjo.

Voditelj: Vsemogočni večni Bog! Odpri nam zaklade svoje ljubezni, spreminjaj puščavo naših src v rodovitno zemljo, da bomo čuječi in veseli pričakovali Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen

Voditelj: Molitev je posebna pot, ki nas vodi k Očetu. Stopimo na to pot z molitvijo očenaša.

Vsi skupaj: Oče naš….

 

SKLEPNI DEL BOGOSLUŽJA Z BLAGOSLOVOM:

Voditelj: Molimo. Dobri Oče, z duhovno hrano si nas okrepčal. Ponižno te prosimo, naj po tej skrivnosti zemeljske dobrine prav cenimo in z vsem srcem ljubimo nebeške. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje v večno življenje.

Vsi: Amen.

Zapojemo lahko še  pesem: Pridi k nam Gospod, pridi k nam….