KATEHEZA 7. RAZRED

 

Katehezo BOŽIČNA SKRIVNOST najdete na tej povezavi:

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/11/6.razred-7.pdf