KATEHEZA 2. RAZRED

 

Katehezo Angel obišče Marijo najdete na tej povezavi:

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/11/2.razred-8.pdf