KATEHEZA 1. RAZRED

 

Katehezo Sveti Nikolaj - Miklavž najdete na tej povezavi:

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/11/1.-razred-1.pdf