Zahvalna nedelja

Psalm 97 (96)
Bog je vzvišen nad vso zemljo

97

GOSPOD kraljuje, naj se raduje zemlja,
naj se veselijo nešteti otoki.
Oblak in mrak ga obdajata,
pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola.
Ogenj gre pred njegovim obličjem,
naokrog požira njegove nasprotnike.
Njegovi bliski razsvetljujejo zemeljski krog,
zemlja to vidi in trepeče.
Gore se topijo pred GOSPODOM kakor vosek,
pred gospodarjem vse zemlje.
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost,
vsa ljudstva vidijo njegovo slavo.
Vsi častilci podob so osramočeni,
vsi, ki se hvalijo z ničevnostmi,
pred njim padajo na kolena vsi bogovi.
Sion to sliši in se veseli,
radujejo se hčere judovske
zaradi tvojih sodb, o GOSPOD;
zakaj ti, GOSPOD, si Najvišji nad vso zemljo,
zelo si vzvišen nad vsemi bogovi.
10 Vi, ki ljubite GOSPODA, sovražite hudo!
Tisti, ki varuje življenje svojih zvestih,
jih bo rešil iz rok krivičnih.
11 Luč je vsajena za pravičnega,
za iskrene v srcu veselje.
12 Veselite se, pravični, v GOSPODU,
zahvaljujte se spominu njegove svetosti!
 
GRADIVO za Zahvalno nedeljo