Zahvalna nedelja

Psalm 136 (135)
Božja dobrota traja vekomaj

136

Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober,
ker na veke traja njegova dobrota.
Zahvaljujte se Bogu bogov,
ker na veke traja njegova dobrota.
Zahvaljujte se Gospodu gospodov,
ker na veke traja njegova dobrota;
njemu, ki je sam storil velike čudeže,
ker na veke traja njegova dobrota;
njemu, ki je z razumnostjo naredil nebesa,
ker na veke traja njegova dobrota;
njemu, ki je zemljo razprostrl nad vodami,
ker na veke traja njegova dobrota;
njemu, ki je naredil velike luči,
ker na veke traja njegova dobrota;
sonce za gospodovanje podnevi,
ker na veke traja njegova dobrota;
luno in zvezde za gospodovanje ponoči,
ker na veke traja njegova dobrota;
 
GRADIVO za Zahvalno nedeljo