Zahvalna nedelja

Psalm 118 (117)
Zahvala ljudstva ob prazniku

118

Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober,
ker na veke traja njegova dobrota.
Naj vendar reče Izrael:
»Ker na veke traja njegova dobrota.«
Naj vendar reče Aronova hiša:
»Ker na veke traja njegova dobrota.«
Naj vendar rečejo tisti, ki se bojijo GOSPODA:
»Ker na veke traja njegova dobrota.«
 
GRADIVO za Zahvalno nedeljo