Zahvalna nedelja

Psalm 107 (106)
Zahvalna pesem odrešenih
107
Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober,
ker na veke traja njegova dobrota.
Naj govorijo GOSPODOVI rešenci,
ki jih je odkupil iz nasprotnikove roke
in jih je zbral iz vseh dežel:
z vzhoda in zahoda, s severa in juga.
Zablodili so v puščavi na pustinjski poti,
naseljenega mesta niso našli.
Bili so lačni in žejni,
njihova duša v njih je omagala.
V svoji stiski so vpili h GOSPODU,
iz njihovih tesnob jih je rešil:
vodil jih je po pravi poti,
da so šli proti naseljenemu mestu.
Naj se zahvaljujejo GOSPODU za njegovo dobroto,
za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom,
ker je nasitil poželjivo grlo
in napolnil lačno dušo z dobrim.
 
GRADIVO za Zahvano nedeljo