Zahvalna nedelja

Psalm 106 (105)
Spokorna molitev Božjega ljudstva
(1 Krn 16,34–36)

106

Aleluja!
Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober,
ker na veke traja njegova dobrota.
Kdo more izraziti silna GOSPODOVA dela,
razglašati vso njegovo hvalo?
Blagor njim, ki varujejo pravico,
ki v vsakem času ravnajo pravično.
Spomni se me, GOSPOD, z dobrohotnostjo do svojega ljudstva,
obišči me s svojim odrešenjem,
da bom videl srečo tvojih izvoljencev,
da se bom veselil ob veselju tvojega ljudstva,
da se bom ponašal s tvojo dediščino.
 
GRADIVO za zahvalno nedeljo