Zahvalna nedelja

Psalm 105 (104)
Čudovita Izraelova zgodovina
(1 Krn 16,8–22)

105

Zahvaljujte se GOSPODU, kličite njegovo ime,
dajte spoznati med ljudstvi njegova dela.
Pojte mu, igrajte mu,
premišljajte o vseh njegovih čudovitih delih.
Ponašajte se z njegovim svetim imenom,
naj se veseli srce tistih, ki iščejo GOSPODA.
Iščite GOSPODA in njegovo moč,
vedno iščite njegovo obličje.
Spominjajte se čudovitih del, ki jih je storil,
njegovih znamenj in sodb njegovih ust,
zarod njegovega služabnika Abrahama,
Jakobovi sinovi, njegovi izvoljenci.
 
GRADIVO za Zahvalno nedeljo najdete