Zahvalna nedelja

Psalm 33 (32)
Hvalnica mogočnemu in dobremu Bogu

33

Vriskajte, pravični, v GOSPODU,
iskrenim pristaja hvala;
zahvaljujte se GOSPODU s citrami,
na harfo desetih strun mu igrajte;
pojte mu novo pesem,
dobro igrajte ob vzklikanju.
Zakaj GOSPODOVA beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna GOSPODOVE dobrote.
 
GRADIVO Zahvalne nedelje