KATEHEZA V DRUŽINI

Čas, ko ne bo verouka v župnišču, izkoristimo za katehezo v družini.

Skupaj lahko: beremo Sveto Pismo, gledamo verske vsebine, se pogovarjamo o veri, molimo, itd.