Odrasli skavti "Buški Gamsi"

Nastanek skupine sega v leto 2014. Člane skavtske skupine povezuje ljubezen do narave, v kateri vidijo božje stvarstvo. Navdihujejo se pri sv. Frančišku. Voditelj je Žarko Melkuž.Vnesite vaš prispevek