STARŠI BIRMANCEV

V letu neposredne priprave na birmo se srečujemo mesečno, če ni kaj posebnega 2. SREDO V MESECU.

Verujemo, da naša srečevanja, ko vlagamo svoj napor v pripravo pomagajo birmancem pri njihovi pripravi na ta zakrament.

Zanje molimo k Svetemu Duhu:

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih * in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. * In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo!

Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči;

naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali kaj je prav

in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


  • NOVEMBERSKO SREČANJE   1. Duhovni uvod: Mesec november – mesec molite za rajne Kratek zgodovinski prerez: Ob vstopu v 5. stoletje Sveta Monika (ok. 311 – 387), mati sv. Avgu&scaro...

     
  • OKTOBRSKO SREČANJE   1. Duhovni uvod: Molitev rožnega venca Molitev rožnega venca posnema molitev psalmov. Tako kot je 150 psalmov, tako je bilo do pred kratim 150 zdravihmarij v celotnem r...