OZNANILA ŽUPNIJE BOVEC

 
NEDELJA, 23.01., 3. NEDELJA MED LETOM; Nedelja Božje besede

1. LOG  ob 8.30: +Alojz Černuta, Log 56/b

2. SRPENICA ob 9.30:  ++stari starši, Žaga 133

3. BOVEC  ob 10.00: ++starši Stres, Kot 35

4. SOČA ob 11.00: +Franc Gašperčič, Soča 97

Ponedeljek, 24.01., sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj

BOVEC, sv. Urh ob 18.00:   ++duhovniki, p.n. ŽK (Župnijske Karitas)

BOVEC, sv. Urh ob 18.00:   živi in ++Mrakič in Kurinčič, Mala vas 10

Torek, 25.01., Spreobrnitev apostola Pavla

BOVEC, sv. Urh ob 7.00:   v čast apostolu Judu Tadeju, Kot 46

BOVEC, sv. Urh ob 7.00:  ++družina Ciani, Kred

Sreda, 26.01., sv. Timotej in Tit, škofa

KAL-KORITNICA ob 18.00:  za duhovne poklice

TRENTA  ob 18.00: +Slavka Hosner, Trenta 50

Četrtek, 27.01., sv. Angela Merici, devica in ustanoviteljica uršulink

BOVEC, sv. Urh ob 18.00:   +Edi Čopi, Mala vas 69, p.n. družine Müller

SRPENICA ob 18.00: +Lidija Berginc, p.n. molitvene skupine

Petek, 28.01., sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkevni učitelj

BOVEC, sv. Urh ob 18.00:  ++iz družine Vertelj, Mala vas 73

SRPENICA ob 18.00: +Milan Frankol (Monč), Srpenica 47, 8.dan

Sobota, 29.01., sv. Boleslava Lament, redovna ustanoviteljica

BOVEC  ob 18.00: +Franci Kravanja, Trg 13

BOVEC  ob 18.00: +Marija Vulč, Čezsoča 35/a

NEDELJA, 30.01., 4. NEDELJA MED LETOM

1. LOG  ob 8.30: ++starši in bratje Kuk, Log 21

2. SRPENICA ob 9.30:  vsi ++, Žaga 111

3. BOVEC  ob 10.00: za župljane

4. SOČA ob 11.00: ++Anton P., Anton in Marija K. in Jožko G., L.1

 

OZNANILA:

Zupnijski pastoralni svet: Tako kot srečanje za starše birmancev (prejšnji teden), do nadaljnega, zaradi slabih epidemioloških razmer, odlagamo srečanje ŽPS do boljših časov.

Naročnine na verski tisk: Naročnike, ki prejemate versti tisk na dom, prosimo, da naročnine (do konca meseca) podaljšate v Župniji; podaljšate jih lahko v župnišču ali po svetih mašah.

Dekanijska priprava na krst in poroko: Datume priprav najdemo na internetni strani Župnije in na oglasni deski; prva priprava na krst se bo začela 10. februarja v Tolminu, v Bovcu se bo priprava na krst začela konec aprila. Tečaj priprave na poroko bo v Tolminu, 12.02. in 19.02. od 14.00 do 19.30.

 

 

URADNE URE:
Ponedeljek, 09.00 - 11.00 in 15.00 - 17.00; četrtek, 09.00 - 11.00; petek, 09.00 - 11.00 in 15.00 - 17.00
 
PRILOŽNOST ZA DUHOVNI POGOVOR OZ. SVETO SPOVED:
Bovec, župnišče, sobota, 8.00-9.00 in župnijska cerkev sv. Urha, 17.30 - 18.00.
 
ŽUPNIJSKA KARITAS:
Vsak prvi ponedeljek v mesecu, 15.00 - 15.30.

 

 

Leto sv. Jožefa: 08.12.2020 – 08.12.2021  in leto Družine 19.03.2021 – 26.06.2022

NEDELJA BOŽJE BESEDE in TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV:

Teden molitve za edinost je vedno  med 18. in 25. januarjem, ko obeležujemo praznik apostolov Petra (Sedež apostola Petra, po Koncili 22.02.) in Pavla (Spreobrnitev apostola Pavla).

Nedelja Svetega Pisma oziroma Nedelja Božje besede je letos na sredi med obema praznikoma. Božja beseda današnje nedeje je nadvse pomenljiva, saj lepo povezuje oboje, govori o telesu in njegovem ustroju ter o tem, da je med vsemi deli telesa skladnost, da telo lahko deluje. Edinost (skladnost) je torej tista sila, ki omogoča delovanje, ker je v korist vseh, tako kot se to dogaja v telesu. In tisti udje v telesu, ki so manjši nimajo manjše časti, nasprotno, celo večjo čast imajo, da se veličina in čast primerno porazdelita. Takšno edinost je Kristus želel svoji Cerkvi. Današnje prvo branje, vzeto iz knjige preroka Nehemija pa poudarja drugi vidik edinosti in molitve, ki je prostovoljnost oziroma veselje: »Ne bodite žalostni, kajti veselje v Gospodu je vaša moč,« in drugje v Svetem Pismu beremo: »Veselega darovalca Bog ljubi.«