OZNANILA ŽUPNIJE BOVEC

 
NEDELJA, 02.08., 18. NEDELJA  MED LETOM

1.  LOG  ob 8.30: ++starši in bratje Mavrič, Log 59

2. SRPENICA  ob 9.30: +Karina Kurczewski, Srpenica 21/b

3. BOVEC  ob 10.00: za župljane

4. SOČA:  ob 11.00: +Jožko Kravanja, Trg 53, 8.dan

Ponedeljek, 03.08., sv. Martin, menih

ČEZSOČA  ob 19.00: v priprošnjo D.M., Brdo 44

ČEZSOČA  ob 19.00: za okrevanje po prometni nesreči, Trg 13

Torek, 04.08., sv. Janez M. Vianney,arški župnik

BOVEC, D.M. ob 7.00:   +Ivan Bajc

BOVEC: v zahvalo in priprošnjo za blagoslov predporočnih priprav (L.Š.)

Sreda, 05.08., Marija Snežna (Nives)

BOVEC, sv. Urh ob 19.00:  +Danijela Bizjak, Mala vas 103, 30.dan

LOG ČEZSOŠKI ob 19.00:   vsi ++iz hiše, Log Č. 13

Četrtek, 06.08., Jezusova spremenitev na gori

SRPENICA  ob 19.00:   po namenu, Srpenica 93

SRPENICA  ob 19.00:   +Marjan Melihen, Srpenica 91

Petek, 07.08., sv. Sikst II., papež in mučenec, sv. Afra, mučenka; PRVI PETEK

BOVEC,   kp. Dobrega pastirja  ob 19.00:  ++Pepca in Boris Ostan, Trg 54

BOVEC,   kp. D.p.  ob 19.00:  ++starši Klavora in +brat Jožef, Dvor 24

Sobota, 08.08., sv. Dominik, duhovnik in ustanovitelj dominikancev; PRVA SOBOTA

BOVEC, D.M. ob 19.00:  +Ana Piuzi, Klanc 14

SOČA, kapelica Marije Snežne ob 19.00:  ++Skalarji, Soča 89

NEDELJA, 09.08., 19. NEDELJA  MED LETOM; sv. Terezija B. od Križa (Edith Stein), muč. in soz. Evrope

1.  LOG  ob 8.30: za župljane

2. SRPENICA  ob 9.30: +Mara Trebše, Srpenica 87

3. BOVEC  ob 10.00: +Franko Mlekuž, Kot 71

4. SOČA ob 11.00: ++Komac in Kavs, Trenta 1

 

OZNANILA:

Priložnost za sveto spoved:  V sredo in petek v kapeli Svetega Duha od 17.00 do 18.00.

Praznik Jezusove spremenitve na gori:  V četrtek je praznik … v petek je prvi petek in v soboto …

 Molitvena skupina:   se bo zbrala k molitvi v četrtek v Bovcu (kapela) in v soboto na Srpenici ob 19.00.

Maša pri kapelici Marije Snežne: bo v soboto 8. avgusta ob 19.00

 

 

Navodila Slovenskih škofov, 22.07.2020 – kratek povzetek:

 I. SVETA MAŠA (1.-5.):  1.c.    Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo ipd.) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). Ob vhodu naj bo napis: »Spoštovani verniki, prosimo vas, da v skladu z uredbo vlade z dne 8. julija 2020 oddate listek s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova), ki jo bomo hranili 30 dni ter jo v primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam, da vas kontaktirajo.« Župnik oziroma duhovnik po vsaki sveti maši listke s telefonskimi številkami zalepi v posebno mapo oziroma vloži v kuverto, na njej označi dan, datum in uro svete maše ter jo hrani 30 dni. Po tem obdobju kuverto z listki uniči. V primeru, da je bila pri sveti maši navzoča oseba, okužena s koronavirusom, župnik na zahtevo pristojne državne ustanove (inšpektorata, policije, NIJZ) posreduje telefonske številke udeležencev pri določeni sveti maši. Župnik oziroma duhovnik o posredovanju podatkov obvesti SŠK (info@rkc.si). V primeru delavniških svetih maš oddaja telefonske številke ni obvezna, saj duhovnik običajno pozna vernike.

1.h. Duhovniki med sveto mašo ciborije s hostijami za vernike pokrijejo.

1.k. Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo.

5. Pogostitve in posebni programi druženja po svetih mašah do nadaljnjega niso dovoljeni. 

II. SVETA SPOVED (6.-7.): Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. Za našo župnijo velja: Sveta spoved je v kapeli Svetega Duha v Bovcu.

III. OSTALI ZAKRAMENTI (8.-12.): Zelo kratek povzetek: Ob upoštevanju Navodil za posamezen zakrament je dovoljeno podeljevanje vseh zakramentov. 

IV. POGREBI (13.): Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. (Pogrebna maša je mogoča ob upoštevanju Navodil za sv. mašo.)

V. KATEHEZA, PASTORALNA SREČANJA, ORATORIJ, ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI (14.-16.): Poletni oratoriji in počitniško druženje oziroma delavnice lahko v dogovoru s krajevnim ordinarijem potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov.

VIII. BOGOSLUŽNI IN DRUGI CERKEVNIU PROSTORI (19.-22.): Veljajo ista navodila kot dosedaj – cerkve je mogoče imeti odprte in jih razkuževati. Za našo župnijo velja: Cerkve imamo zaprte razen, ko je sv. maša, sv. maše pa v razmaku nekaj dni, da ni potrebno razkuževanje. Če se župnijske skupine odločijo za uporabo cerkve za skupno molitev morajo poskrbeti tudi za razkuževanje cerkvenega prostora. Župnišče je odprto v času uradnih ur.

IX. SPLOŠNA PRIPOROČILA (23.): Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda ter konec epidemije.           

Celotna navodila dobite na oglasni deski in spletni strani https://katoliska-cerkev.si .

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

URADNE URE:  ponedeljek in petek: 9.00-11.00 in 15.00-17.00; četrtek 9.00-11.00.

PRILOŽNOST ZA DUHOVNI POGOVOR OZ. SVETO SPOVED: Bovec, kapela Svetega Duha, sreda in petek od 17.00 do 18.00.

ŽUPNIJSKA KARITAS: /