Preskoči na vsebino


VELIKA NOČ

 

Prvo berilo: Ko je vstal od mrtvih, smo z njim jedli in pili, Apd 10,34a.37‑43

Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni je Peter spregovóril: »Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez: Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo; zakaj Bog je bil z njim. Mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jerúzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obúdil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, a ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od mrtvih. Nam je tudi naróčil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi.«

Božja beseda.

 

Ps 118,1‑2.16‑17.22‑23 (R 24a)

Odpev: To je dan, ki ga je Gospod narédil. ali: Aleluja.

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, vekomaj traja njegova dobrota.

Naj vendar reče Izrael: »Vekomaj traja njegova dobrota.« Odpev.

Gospodova desnica me je dvignila, Gospodova desnica je mogočno delovala.

Ne bom umrl, ampak žível, pripovedoval bom o Gospodovih delih. Odpev.

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.

To je Gospodovo delo, v naših očeh je čudovito. Odpev.

 

Drugo berilo: Iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus, Kol 3,1‑4

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološánom.

Bratje in sestre, če ste vstali s Kristusom, íščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Umrli ste namreč in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi.

Božja beseda

ali:

Drugo berilo: S Kristusom v novo življenje, 1 Kor 5,6b‑8

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.

Bratje in sestre, mar ne veste, da malo kvasa prekvasi vse testo? Postrgajte stari kvas, da boste novo testo, ker ste nekvašeni. Kristus, naše velikonočno jagnje, je bil namreč žrtvovan. Praznujmo, pa ne s starim kvasom hudobije in zla, ampak z nekvašenim kruhom iskrenosti in resnice.

Božja beseda

 

Pesem slednica

                                 Žrtvi velikonočni

                                 naj hvalnice pojo kristjani.

                                 Jagnje je rešilo ovce:

                                 Kristus nedolžni

                                 je z Očetom spravil grešnike.

 

                                 Smrt in življenje

                                 sta se borila v prečudnem dvobôju:

                                 Gospod življenja je umrl,

                                 zdaj kraljuje živ.

 

                                 Povej nam, Marija,

                                 kaj si videla na poti!

                                 Grob Kristusa živega

                                 in slavo sem videla vstalega,

                                 angelske priče, prtič in povôje.

 

                                 Vstal je Kristus, upanje moje,

                                 pred vami pojde v Galilejo.

                                 Vémo: Kristus je res vstal od mrtvih!

                                 Ti, o Kralj zmagoslavni, se nas usmili.

 

Aleluja, prim. 1 Kor 5,7b‑8a

            Aleluja. Naše velikonočno jagnje, Kristus, je bilo darovano,

            zato obhajajmo praznik v Gospodu. Aleluja.

 

Evangelij: Potrebno je bilo, da je Kristus vstal od mrtvih, Jn 20,1‑9

Iz svetega evangelija po Janezu.

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih.

Kristusov evangelij.
Print Friendly and PDF