Zimska kulisa

V tem času lahko bolj občudujemo kar Bog dela.

Nekaj utrinkov njegovega dela!

"Slavita Gospoda, sneg in ledovje,

noči in dnevi, slavite Gospoda"  DanD 2,70-71 (prevod v brevirju)