Odrasli skavti

Nastanek skupine sega v leto 2014. Člane skavtske skupine povezuje ljubezen do narave, v kateri vidijo božje stvarstvo. Navdihujejo se pri sv. Frančišku. Voditeljica je Nataša Bartol.