Biblična skupina

Biblična skupina se srečuje k branju Svetega pisma že vrsto let.

Zadnja leta je naše srečevanje drugi petek v mesecu, po sveti maši.

Skupina je odprtega tipa in lahko pride k branju Svetega Pisma, kdor želi.

Lepo vabljeni!