Kapelice in znamenjahttp://zupnija-bovec.rkc.si/index.php/content/display/686<![CDATA[Znamenje sv. Miklavža PODKLOPCA]]><![CDATA[Znamenje sv. Florijana SRPENICA]]><![CDATA[Znamenje sv. Barbare KAL-KORITNICA]]><![CDATA[Kouhovo znamenje ČEZSOČA]]><![CDATA[Znamenje sv. Barbare SOČA]]><![CDATA[Podoba Jezusa z otročiči BOVEC]]><![CDATA[Znamenje sv. Janeza Krstnika BOVEC]]><![CDATA[Znamenje sv. Barbare v Logu pod Mangartom]]><![CDATA[Znamenje križa SRPENICA]]>