Znamenje sv. Barbare KAL-KORITNICAhttp://zupnija-bovec.rkc.si/index.php/content/display/526