Podoba Jezusa z otročiči BOVEChttp://zupnija-bovec.rkc.si/index.php/content/display/495