Znamenje sv. Janeza Krstnika BOVEChttp://zupnija-bovec.rkc.si/index.php/content/display/398