KATEHEZA 4. RAZRED

 

Kateheza Obnovitev zaveze z Bogom najdete na tej povezavi:

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/11/4.-razred-3.pdf